Om

Krister Nilsson

Dansarens väg 5, 27294 Simrishamn.

Född i Norrbotten, Tärendö. Flyttade till Skåne 1973.

Arbetar sedan 1970-talet med keramik, mestadels skulpturalt och bränner i en Anagamaugn(vedeldad) byggd 2005. Medlem i ÖSKG sedan 1986. Varit medlem i Skånekraft mellan 1980-2000.

Kursledare keramik Kursverksamheten 1981-1985. Gästlärare på estetiska programmet gymnasiet Friaborgsskolan Simrishamn 1997-2001.

Många olika konstnärliga tekniker som teckning, måleri, grafik, fotografi, verk i renhorn med ornament ägnade jag mig åt tidigt. I tonåren mötte jag också leran. Den känsla leran gav, var något helt nytt och mycket starkt. Inget av de andra teknikerna kunde jämföra sig med keramiken, som gjorde mig levande, ivrig, entusiastisk.

Likt många andra som ägnade sig åt keramik på 60 och70-talet, kom inspirationen från England. Framför allt Bernard Leach och sedermera Shoji Hamada och den japanska keramiken som B Leach introducerade i väst.

Bruksgods i den andan blev min början. Snart fann jag också den skulpturala sidan av keramik, som gav en mer konstnärlig och expressiv utveckling.

En Anagamaugn, som byggdes i början av 2000-talet, har ökat möjligheten

att arbeta än mer konstnärligt med keramiken.

Vedeldning förstärker uttrycken i keramiken, på sätt som andra metoder inte förmår.

Att beskriva hur det ser ut i en vedugn under en bränning är svårt. Försök tänka dig att du befinner dig under vattnet, ett vatten som flyter ganska långsamt. Där ligger också stenar av varierande storlek. Vattnets sätt att röra sig, virvla, byta riktning vid stenar, är likt eldens sätt att ta sig fram i ugnen.

En flytande eld genom ugnen gör keramiken som stenar som tvättats av lågorna. Varje föremål får sina egna unika avtryck under eldningen. Ett brett spektrum av ytans utseende uppstår på den färdiga keramiken genom naturkrafternas inverkan. Effekterna varierar beroende på leran, veden, eldandet, temperaturen, ugnsatmosfären, draget, årstiden vädret, och konstnärens förmåga. Blandningen av variablerna ger oändliga variationer.

Den flygande askan faller som regn på verken. När sedan askan smälter, till följd av den höga temperaturen och långa bränningen, skapas naturliga askglasyrer med mjuka subtila färger. Råa grova ytor av inte helt smält aska kan också vara eftersträvansvärda. Även flammorna lämnar avtryck på verken. Märkt av sina erfarenheter, högt bränd under lång tid, framträder den vedeldade konsten. Avtrycken beskriver eldens passering, kemin om aska på lera, syrets dynamik och förbränning. Både naturkrafterna och människan bidrar till den vedeldade keramikens skönhet. Lera och mineraler är naturens bidrag, form och komposition konstnärens.